TUYỂN SINH TRUNG CẤP NGÀNH ĐỊA CHÍNH

18/09/2020

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành địa chính tại Trường Trung cấp Việt Hàn được thiết kế...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

18/09/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2020 Trường Trung cấp Việt Hàn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ

17/09/2020

Ngành dịch vụ pháp lý là nghề cung cấp các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP PHÁP LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

04/09/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP PHÁP LÝ NĂM 2020 Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo tuyển sinh trung...