Đào tạo và cấp chứng chỉ Văn thư Lưu trữ.

Học Chứng Chỉ Văn Thư Lưu Trữ Online Ở Đâu

11/09/2020

Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo tuyển sinh khóa học chứng chỉ văn thư...

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH VĂN THƯ

10/09/2020

Công chức ngạch văn thư làm các nhiệm vụ công tác văn thư và quản...

HỌC CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

09/09/2020

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

09/09/2020

Hiện nay, hầu hết các Doanh nghiệp nào cũng cần bộ phận hành chính văn...