SỨ MỆNH:

Trường Trung cấp Việt Hàn thành lập Trung tâm Tuyển Sinh Hướng Nghiệp với sứ mệnh cung cấp thông tin tuyển sinh không chỉ cho Trường Trung cấp Việt Hàn, mà còn là kênh thông tin tuyển sinh cho tất cả các Trường Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học trên toàn quốc.

Ngoài cung cấp thông tin tuyển sinh, Trung tâm Tuyển Sinh Hướng Nghiệp còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, du học, xuất khẩu lao động hoàn toàn miễn phí.

TẦM NHÌN:

Trung tâm Tuyển Sinh Hướng Nghiệp không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh của Trường Trung cấp Việt Hàn. Hướng tới là Kênh thông tin tuyển sinh hướng nghiệp lớn nhất toàn quốc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

1 .Đoàn Kết:

Trong suốt quá trình hình thành phát triển, tập thể cán bộ Trung tâm Tuyển Sinh Hướng Nghiệp Trường Trung cấp Việt Hàn luôn đoàn kết, đồng lòng. Đoàn kết đồng lòng chính là sức mạnh giúp Trung tâm, Nhà trường vượt qua khó khăn, thách thức. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được các mục tiêu phát triển.

2. Chính Trực:

Trung thực gắn liền với đạo đức tạo nên sự chính trực – là nguyên tắc sống và làm việc của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Trung cấp Việt Hàn – Trung tâm Tuyển Sinh Hướng Nghiệp. Nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực là điều vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công của Nhà trường và Trung tâm.

3. Tôn Trọng:

Lắng nghe tích cực, tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt của các giá trị cá nhân để phát huy tối đa năng lực mỗi cá nhân, đồng thời tôn trọng tập thể  là yếu tố cơ bản tạo dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện tại Trường Trung cấp Việt Hàn – Trung tâm Tuyển Sinh Hướng Nghiệp

4. Chất Lượng:

Chất lượng chứ không phải tên gọi làm nên thương hiệu nhà trường. Phát triển các nguồn lực, đầu tư cho chất lượng – là yếu tố quyết định đẩy mạnh thương  hiệu Trường Trung cấp Việt Hàn.

5. Khát Vọng:

Chúng tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu và cùng nhau quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, phấn đấu trở thành một trong những trường trung cấp hàng đầu trong nước và có vị trí nhất định trong khu vực.

 

Đối tác của chúng tôi