TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT HÀN TUYỂN SINH NĂM 2020

I. Đào Tạo Dạy Nghề:

STT Ngành Nghề  Hệ Đào Tạo
1 Vận hành xe nâng Sơ cấp
2 Vận hành xe nâng người Sơ cấp
3 Vận hành gondola Sơ cấp
4 Kỹ thuật hàn Sơ cấp
5 Hàn 3G, Hàn 6G Sơ cấp
6 Kỹ thuật điện Sơ cấp
7 Điện dân dụng Sơ cấp
8 Điện công nghiệp Sơ cấp
9 Vận hành máy xúc Sơ cấp
10 Vận hành xúc lật Sơ cấp
11 Vận hành cẩu Sơ cấp
12 Vận hành cẩu trục Sơ cấp
13 Vận hành cẩu tháp Sơ cấp
14 Vận hành lò hơi Sơ cấp
15 Vận hành nồi hơi Sơ cấp
16 Vận hành thiết bị áp lực Sơ cấp
17 Vận hành máy nén khí Sơ cấp
18 Cấp thoát nước Sơ cấp
19 Cơ khí Sơ cấp
20 Xây dựng Sơ cấp
21 Vận hành máy xây dựng Sơ cấp
22 Vận hành xe lu Sơ cấp
23 Vận hành máy múc Sơ cấp
24 Vận hành má đào Sơ cấp
25 Vận hành trạm trộn bê tông Sơ cấp
26 Thợ sơn Sơ cấp
27 Thợ nề Sơ cấp
28 Bảo mẫu Sơ cấp
29 Cấp dưỡng Sơ cấp

II. Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ:

STT Nghiệp Vụ Hệ Đào Tạo
1 Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Bồi dưỡng nghiệp vụ
2 Giám sát thi công xây dựng Bồi dưỡng nghiệp vụ
3 Quản lý dự án Bồi dưỡng nghiệp vụ
4 Đấu thầu cơ bản Bồi dưỡng nghiệp vụ
5 Đấu thầu nâng cao Bồi dưỡng nghiệp vụ
6 An toàn lao động Bồi dưỡng nghiệp vụ
7 Lập dự toán bóc tách khối lượng Bồi dưỡng nghiệp vụ
8 Giám đốc quản lý dự án Bồi dưỡng nghiệp vụ
9 Định giá xây dựng Bồi dưỡng nghiệp vụ
10 Thí nghiệm viên ( nhiều lĩnh vực)  Bồi dưỡng nghiệp vụ
11 Quản lý phòng thí nghiệm  Bồi dưỡng nghiệp vụ
12 Kế toán tổng hợp  Bồi dưỡng nghiệp vụ
13 Kế toán trưởng  Bồi dưỡng nghiệp vụ
14 Kế toán viên  Bồi dưỡng nghiệp vụ
15 Văn thư lưu trữ  Bồi dưỡng nghiệp vụ

 

Đối tác của chúng tôi
error: Content is protected !!