Tuyển sinh và đào tạo trung cấp.

Tuyển Sinh Khóa Học Trung Cấp Nấu Ăn Trên Toàn Quốc

14/01/2021

Trường trung cấp Việt Hàn thông báo tuyển sinh trung cấp nấu ăn trên toàn...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Du Lịch Trên Toàn Quốc

14/01/2021

Trường Trung cấp Việt hàn thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Trung cấp du...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

14/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Hiện nay, sự...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Xây Dựng Trên Toàn Quốc

14/01/2021

Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo tuyển sinh trung cấp xây dựng trên toàn...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Cầu Đường Trên Toàn Quốc

14/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG  Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Toàn Quốc

14/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN  Quản trị khách sạn là...

Tuyển Sinh Trung Cấp Điện Dân Dụng Trên Toàn Quốc

14/01/2021

Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo tuyển sinh Trung cấp điện dân dụng trên...

Tuyển Sinh Trung Cấp Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng Toàn Quốc

11/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN DÂN DỤNG Trường Trung...

Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Ngành Điện Trên Toàn Quốc

11/01/2021

Trường Trung cấp Việt Hàn là một trong những đơn vị đào tạo ngành điện...

Thông Báo Tuyển Sinh Lớp Trung Cấp Tiếng Anh Trên Toàn Quốc

09/01/2021

Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp tiếng Anh trên...