HỌC LÁI CẨU CẢNG Ở ĐÂU LÀ TỐT NHẤT TRÊN TOÀN QUỐC

25/08/2020

Cẩu cảng là loại xe khó điều khiển, sử dụng không hề đơn giản một chút nào. Chính vì vậy,...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ LÁI XE CẨU TỰ HÀNH

27/07/2020

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn mở lớp học lái cẩu tự hành trên toàn quốc. Hoàn thành xong...

KHÓA HỌC LÁI CẨU THÁP TRÊN TOÀN QUỐC CHI PHÍ THẤP NHẤT

27/07/2020

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn thông báo mở lớp học lái cẩu tháp trên toàn quốc với học...

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH CẨU TRÊN TOÀN QUỐC

26/07/2020

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn thông báo mở khóa học lái cẩu và cấp chứng chỉ vận hành...